Domácí příprava 20. - 24. 4.

Český jazyk

Mluvnice: Významové poměry

 • PS 44/1a - utvořit jednoduché s danými členy; 44/1b – vyznačit spojovací výraz a určit druh poměru (stačí značka nad spoj. výraz) – poslat nejpozději do pátku
 • PS 44/2 – pracovat dle zadání (př. historické, ale přesto moderní centrum města)
 • PS 45/3 – pracovat dle zadání + určit druhy VV (př. Řeknu to Radkovi, který mě určitě pochopí, dokonce mi určitě i pomůže. - přívlastkové, poměr stupňovací) - poslat do pátku
 • uč. 70/4; 71/5 do sešitu Čj
 • opakování pravopisu PS 52/1, 2 – barevně označit správnou variantu – poslat nejpozději do pátku
 • nadále procvičování na přijímací zkoušky (testy jsou dostupné na internetu)

 

Anglický jazyk

 • učebnice lekce 4C – seznámení se s fázovými slovesy, postavení předmětu ve větě s frázovým slovesem
 • vysvětlení učiva a zadání úkolů v příloze

 

Německý jazyk

Slovní zásoba: lekce 8 – PS: 80 - první sloupec + zopakovat názvy států

Gramatika:        

 • opakování – státy – PS: 72/1,2 – tvořit věty podle vzoru – poslat nejpozději do pátku!
 • uč. - úvodní strana L8 – 67 – projít obrázky s popisnými texty – přečíst, přeložit (práce se slovíčky – PS)
 • následně PS 72/4a – odpovědět celými větami!! (práce s úvodní stranou L8 v učebnici) – poslat nejpozději do pátku!
 • PS 73/4b – práce se slovníkem – vyhledat názvy povolání (práce se zvířaty, práce s lidmi, práce se stroji)

 

Matematika

Opakování učiva ZŠ – sbírka Běloun

Téma: Slovní úlohy řešené rovnicemi nebo soustavou rovnic

Str. 105 - 121

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků

Vypracovat následující cvičení 106/1, 2; 107/5, 6; 111/9, 10; 113/13, 14; 115/17, 116/32, 33; 117/36 a poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Téma: Obsahy a obvody obrazců

Str. 122 - 137

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků.

Vypracovat následující cvičení 125/6, 7;126/8; 127/9; 128/19, 21; 135/69, 70, - poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Sledovat web Škola v pyžamu a vypracovat zadané cvičné didaktické testy.

Téma: Povrchy a objemy těles

Str. 138 - 147

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků.

Vypracovat následující cvičení 139/1,2, 7; 140/9, 10, 13, 14; 142/27, 29; 143/35; 145/43, 44, 45; 147/49, 50 - poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

 

Chemie 
Cukry - uč. str. 71 -75, zápis v příloze nalepit / opsat


Přírodopis
Atmosféra - uč. str. 86 - 88
                   - jako zápis do sešitu opsat shrnutí ze str. 88

Fyzika
Atomy a záření - Historie objevu atomu, Bohrův model atomu
                           - uč. str. 64 – 66,  zápis v příloze nalepit / opsat

Zeměpis

Vypracovat Jihomoravský kraj – základní informace

Zaslat vypracované referáty z krajů ČR (zadané dříve) na email

 

Dějepis

Dekolonizace - učebnice str. 83, zápis do sešitu (příloha)

                        - pracovní sešit – 43/1

 

Přílohy

 1. AJ8 (125,84 KB)
 2. Dějepis 9 - zápis (15,28 KB)
 3. Ch, F zápis (16,52 KB)