Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.

Matematika                     

Informace pro žáky: Pro lepší vzájemnou komunikaci je vytvořena třída na portálu Škola v pyžamu, kde si můžeme v matematice navzájem poradit a třeba se i pobavit :)

Pokud budete mít zájem, můžeme si udělat i online výuku. Jako pozvání pro Vás přikládám odkaz  https://www.skolavpyzamu.cz/8s616.

Dělitelnost

Cíl: - řeším slovní úlohy s využitím dělitelnosti

zápis do sešitu: (přepis nebo kopie) – v příloze

procvičování:

uč. aritmetiky str. 72/1 dole; 73/ 2, 3, 6;

Sb. 25/13, 15, 16, 17     (Počet vyřešených příkladů dle vašich schopností a časových možností.)

Vzhledem k tomu, že slovní úlohy často činí potíže, řešení naleznete na Škole v pyžamu nebo si o ně napište na e-mail: l.grenarova@zsbenesov.cz

opakování dělitelnostina „škola s nadhledem“ -  dle zájmu

                odkaz - https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=D%C4%9Blitelnost

                (zajímavý je kvíz Rodné číslo: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3307)

 

Český jazyk

Mluvnice

Učebnice str. 75 - Projděte si opakování o větě jednoduché, udělejte si cv. 1.

Potom přejděte na druhou poučku na str. 75. Věta jednoduchá může být holá (holý podmět a přísudek) nebo rozvitá  - v ní může být rozvitý třeba jen podmět, nebo zase přísudek, nebo jsou rozvité oba zákl. větné členy; cv. 2 na str. 75.

Potom přejděte na str. 76 – poučka o větě, větu zpravidla dělíme na 2 části – viz poučka, podrobně si ji přečíst a jednotlivé části poučky si uvědomit na příkladě věty v poučce;

cv. 3, pozor, jsou tam nejen věty jednoduché, ale i souvětí. V souvětí rozebíráme každou větu zvlášť.

! Potom přejděte na str. 77

Tam je grafické uspořádání věty. Podmět Po a přísudek Př jsou zákl. větné členy, a proto jsou v grafu (věšáčku) věty vždy nahoře.

Ostatní větné členy jsou závislé, ve věšáčku (grafu) se zakreslují šikmou čarou směrem dolů a pozor, zda rozvíjející větný člen leží před nebo za větným členem, který rozvíjí.

Pozorně postupně procházejte příklady vět na str. 77.

Potom se pokuste přejít na str. 78 a zkuste řešit cv. 1 a 2.

Učivo potom můžete procvičovat v prac. sešitě – učivo Věta jednoduchá cv. 1 a 2 na str. 41.

Sloh: zkuste Popis krajiny na str. 118, nebo i v prac. sešitě

Čítanka: Z kapitoly Za dobrodružstvím si přečtěte ukázky ze str. 112 až po str. 123.

 

Anglický jazyk

Opakuj si učivo lekcí 4A a 4B včetně slovní zásoby.

Pokud sis ještě nezaregistroval kartu online učebnice, která je vložena v pracovním sešitu, udělej tak a využij k opakování online cvičení. Můžeš samozřejmě zabrousit i do starších lekcí.

 

Fyzika

Magnetická indukce a magnetování - uč. str. 77 – 78

                                                             - zápis do sešitu: vysvětli pojmy dočasné a trvalé magnety

                                                                                         nakresli uspořádání magnetů z uč. str. 78

                                                                                        odpověz na otázku 1. z PS str. 45

 

 

Přírodopis  

Poznávání měkkýšů a kroužkovců – kdo ještě nemá známku z poznávání, projde si prezentaci

 https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXXm9wNG67izSLGY?e=CqyWgm a řešení odešle na p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 2. 4.

Pavoukovci - opakování učiva

                     - vyplnit pracovní list (v příloze) a odeslat do 2. 4. (při práci lze použít učebnici a sešit), bude hodnoceno

 

Dějepis

Řecká kultura - učebnice str. 81 - 83 (přečíst)

                         - zápis do sešitu (příloha)

                         - pracovní sešit – 45/3, 4

 

Zeměpis

Pedosféra str. 56 -58., jinak opakování předchozích látek

 

 

Přílohy

  1. Dějepis - zápis (13,32 KB)
  2. D 6 - zápis (86,41 KB)
  3. matematika- zápis (15,66 KB)
  4. přírodopis PL (26,20 KB)