Domácí příprava 4. - 7. 5.

Český jazyk

Mluvnice: Přímá a nepřímá řeč

 • uč. 74 – gramatická tabulka – opsat si do sešitu
 • uč. 74/1 – práce s úvodním textem – napsat si do sešitu příklady přímé řeči – všechny druhy – vyznačit uvozovací větu a přímou řeč – barevně
 • uč. 74/2 – napsat a poslat nejpozději do úterního večera; (př. Ze tmy volal nějaký hlas: „Jano!“)
 • PS: 48/1, 2 – pracovat dle zadání v PS
 • PS: 47/3 (celé) – práce s textem – poslat nejpozději do čtvrtka

 

Anglický jazyk

viz příloha

 

Matematika

Téma: Lomené výrazy

Učebnice algebra str. 101 - 106

-        Projít si učivo v učebnici, vypracovat řešené příklady a úkoly.

Vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=8jiPq3h1s9I– smysl lomených výrazů

https://www.youtube.com/watch?v=nVvmODSYMKY– krácení lomených výrazů

https://www.youtube.com/watch?v=skicnn2CIbk– rozšiřování lomených výrazů

Vypracovat cvičení z přílohy – poslat emailem

 

Německý jazyk

Slovní zásoba: lekce 8 – PS: 80

Gramatika: Minulý čas pravidelných sloves

 • zopakovat minulý čas sloves „sein“ a „haben“ (lekce 5, s. 49)
 • minulý čas pravidelný sloves - zápis + gramatika – zaslána e-mailem
 • https://www.youtube.com/watch?v=4BkM4AUvKtU(vynechat kap.3 – nepravidelná slovesa)
 • uč. 68/2 – četba + překlad
 • PS: 73/5– doplnit – slovesa v závorkách dát do správného tvaru v minulém čase
 • PS: 73/6– doplnit slovesné tvary z nabídky
 • obě cvičení z PS zaslat nejpozději do čtvrtka

 

Chemie

Cukry, tuky - opakování učiva

                    - projít si cvičení Monosacharidy a Polysacharidy www.skolasnadhledem.cz (chemie 9)                                             

Bílkoviny - uč. str. 78 – 81  - zápis v příloze

 

Přírodopis

Přírodní zdroje - uč. str. 94 -101, návaznost na učivo chemie a zeměpisu - zápis v příloze

 

Fyzika

Jádro atomu - uč. str. 71 - 72, zápis v příloze

                      - dobrovolný úkol viz příloha, vyplnit a odeslat na p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 7. 5.

 

Dějepis

Budování socialismu v ČSR - učebnice str. 88-91

                                             - výpisky do sešitu (stručně)

                                             - pracovní sešit 46/1; 47/4, 7

 

Zeměpis

Olomoucký kraj - vypracovat zápisky do sešitu podle učebnice

Přílohy

 1. AJ 9 (4.-7.5) (122,61 KB)
 2. lomené výrazy (968,03 KB)
 3. NJ minulý čas pravidelných sloves (16,67 KB)
 4. zápisy p. uč. Ondroušková (32,68 KB)