Domácí příprava 16. - 20. 3.

Český jazyk

Mluvnice: Doplněk - uč. str. 62 – gramatická tabulka; cv. 15, 16, 17

                PS: str. 39, 40 - celé, 41/ 17 – vypracovat a poslat do pátku 20. 3.

Literatura: Autorské divadlo – Osvobozené divadlo

                - do sešitu LV – vyhledat a zapsat základní informace o Osvobozeném divadle (vznik, zaměření, osobnosti, nejznámější představení, zánik – proč); J. Werich, J. Voskovec – také vyhledat a zapsat základní životopisné údaje + jejich tvorba

 

Německý jazyk

Lekce 7 – slovní zásoba - počasí

Uč: 60/ 1 – četba + překlad

Ps: 63/ 1a – doplnit dle slovní zásoby (počasí, sporty, příroda, svátky..); 64/3 - pokračovat v záznamech; 64/4 – doplnit

 

Anglický jazyk

- procvičovat tvoření otázek v různých slovesných časech + plus odpovědi, včetně krátkých, snaží se otázky obměňovat pomocí tázacích zájmen – Např.: Sbíráš známky? Jak dlouho sbíráš známky?

- procvičovat můžete přes stránku www.anglina-kninice.estranky.cz  – v menu odkazy jsou cvičení na různou gramatiku, v příloze jsou odkazy na procvičování tvoření tázacích vět

Lekce 4B

- zaměřuje se zejména na rozšíření slovní zásoby žáků – opakovat a učit se slovní zásobu po 4B

-písemně do sešitu:        uč. 46 / 1 – doplnit vhodná slova

                                       uč. 46 / 3 – vypsat si slova x antonyma př: patient x impatient  

- seznámení se s užitím gerundia viz příloha

- uč: str. 46, 47 / 4 pročíst inzeráty, všímat si použití gerundia, ústně 47 / 5, 6

- pracovní sešit str. 36, 37 – kdo si nebude vědět rady, může rovnou pracovat s klíčem a překládat si a snažit se pochopit již doplněné

- klíč řešení k učebnici i pracovnímu sešitu vám ofotím

- komu to bude připadat hodně obtížné – trénujte hlavně tvoření otázek a slovní zásobu, porozumění textu

 

Chemie   

Karboxylové kyseliny - stručně vypsat do sešitu uč. str. 63-65 (kys. mravenčí, octová, citronová, mléčná a máselná)

Názvosloví derivátů - vypracovat písemně do sešitu cv. 10, 13 na str. 68,

                                     řešení vyfotit a poslat na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 20. 3.

 

Přírodopis  

Vnější geologické děje - pročíst uč. str. 72 – 73 + opsat shrnutí do sešitu (nadpis činnost ledovců)

 

Fyzika  

Vliv příměsí v polovodiči  - pročíst uč. str. 44 - 45, zápis do sešitu: opsat shrnutí na str. 46 nahoře

PN přechod - projít si prezentaci https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchW-ElXDiU1XtABDv?e=PJnEQB a zapsat do sešitu (i s obrázky)

 

Dějepis

učebnice – s. 71-74 (přečíst)
PS – s. 34-37Zeměpis

pomocí učebnice vypracovat a naučit se Karlovarský a Ústecký kraj, výpisky do sešitu

 

Přílohy

  1. AJ - zápis gerundium (20,54 KB)
  2. AJ - odkazy (20,54 KB)