Domácí příprava 25. - 29. 5.

Český jazyk

Mluvnice: Opakování učiva

                  - příprava na JPZ

                  - pro žáky, kteří nebudou ve škole osobně přítomni – uč. str. 83/18 – do sešitu – ke každému slovu uvést slova základová

                  - uč. 84-85 – projít tabulku

                  - uč. 86/1, 2 – napsat do sešitu

                  všechna cvičení zaslat

 

Anglický jazyk

zadáno v příloze

 

Matematika

příprava na JPZ

 

Německý jazyk

Zadání domácí práce od 18. 5. do 29. 5.:

Gramatika: Minulý čas pravidelných sloves – procvičování

                  PL – vypracovaný zaslat

                 Stupňování přídavných jmen a příslovcí

                  - uč. 72/11 – věty napsat do sešitu

                  - uč. 72/12 – tvořit věty – porovnávat dvojice zvířat – podle vzoru

                  - PS: 75/11 – doplnit

                  Všechna tři cvičení zaslat

Chemie

Chemie a zdraví - uč. str. 91 - 93, zápis v příloze

Chemie a průmysl - uč. str. 94 - 98, zápis v příloze

 

Přírodopis

Základy genetiky - výukové video: https://edu.ceskatelevize.cz/genetika-5e441ee8d76ace2c451de01a  (2 min)

                             - projít si prezentaci: https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchibOAKOyvlex2RSv?e=Mc36z5

                             - zápis v příloze

Fyzika

Astronomie - uč. str. 94-96, zápis v příloze

                      - dobrovolný úkol: PS str. 42 cv. 3 - řešení (tajenku) odeslat do 29. 5.

Slunce - uč. str. 96-98, zápis v příloze

             - video: https://edu.ceskatelevize.cz/slunce-a-deje-v-nem-5e4425562773dc4ee413a1f2  (2 min)


Dějepis

Od pražského jara po sametovou revoluci - učebnice str. 98-102

                                                                        - zápis do sešitu: opsat shrnutí str. 102 + PS 54/5

                                                                        - videa: Den okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, Jan Palach

                                                                        - pracovní sešit 53/1; 54/7; 55/9

Zeměpis

- pokračovat v učivu Kraje ČR dle učebnice

Přílohy

  1. zápisy 25. 5. (19,42 KB)
  2. Aj 9 25.5. (129,40 KB)