Domácí příprava 11. - 15. 5.

Český jazyk

Mluvnice: Spojovací výrazy, interpunkce; opakování - souvětí souřadné a podřadné

 • uč. 74/11 – pracovat dle zadání v učebnici – poslat nejpozději do úterý (18:00)
 • uč. 74 - 75/12 – pracovat s textem dle zadání v učebnici
 • uč. 76 – gramatická tabulka – spojovací výrazy a interpunkce – opsat do Čj Š
 • uč. 76/1, 2 – napsat
 • PS: 43/2, 3 – dle zadání
 • uč. 77/5a – napsat, poslat do pátku (18:00)
 • PS: 43/4 – oprava textu – chyby zvýraznit, poslat do pátku (18:00)

 

Anglický jazyk

viz příloha

 

Německý jazyk Lekce 3 Mein Tag

Slovní zásoba: lekce 3 - PS: 36/ druhý sloupec – jídlo; + uč. s. 32

Gramatika: Lebensmittel - z uč. 32 do sešitu zapsat potraviny + doplnit o další (druhy zeleniny, ovoce – vyhledat ve slovníku)

                                           - sloveso „essen“ – opakování a procvičování – uč. 31/9 – úkol a – přeložit a zaslat ke kontrole do středy

                                           - PS: 29/ 4, 5, 7 – všechna cv. poslat ke kontrole do pátku; cvičení 5 – doplnit tvary slovesa „müssen“

                                                                        a odpovědět; u cvičení 7 odpovídat podle sebe!

                                             PS: 30/ 10

 

Matematika

- poslat vypracované úkoly z minulého týdne emailem

- vypracovat PS – 3. díl str. 169 – poslat emailem

Konstrukční úlohy - učebnice geometrie str. 57 – 60 – projít teorii a řešené příklady,

                                  vypracovat 58/ úkol 1, úkol 2; 59/1, 2, 4; 60/6, 7, 8 – poslat emailem

                                 - PS – 3. díl – str. 219, 220 – poslat emailem

 

Fyzika

Ohmův zákon - uč. str. 96 - 98, zápis vytisknout / opsat z přílohy

                         - uč. str. 98 cv. 1, 2 – vypočítat do sešitu

 

Přírodopis  

Nervová soustava - opakování učiva, vyplnit PL a odeslat do 13. 5.

Smysly - vyzkoušet si http://testbarvosleposti.cz/#   

                                    https://www.widex.cz/cs-cz/online-hearing-test

                                    https://g.cz/27-optickych-iluzi-poskadlete-svuj-mozek/

 

Zeměpis  

Státy a jejich uskupení - uč. Lidé a hospodářství str. 18 – 24, prohlédnout si fotografie, grafy a mapky

                                       - zápis vytisknout / opsat z přílohy

                                       - PL vyhledávání v atlase - vyplnit a odeslat do 15. 5.

 

Chemie   

Halogenidy - projít si prezentaci a řídit se pokyny v ní https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchgN-HB66H54Bbvmq?e=T398rG

                    - zápis v příloze

 

Dějepis

Umělecký život v českých zemích - učebnice str. 91-93, zápis do sešitu (příloha)

                                                           - pracovní sešit 56/2, 3; 57/4, 6, 7

 

Přílohy

 1. PL nervová soustava (18,88 KB)
 2. PL vyhledávání v atlase (81,21 KB)
 3. AJ 8. 11.5. (171,46 KB)
 4. zápidy VIII. (24,20 KB)