Domácí příprava 8. - 12. 6.

Matematika

PS 3. díl – kapitola Objem krychle a kvádru. Jednotky objemu. str. 187 – 200 – vyberte si příklady dle svého uvážení a zdatnosti

(A – nejmenší obtížnost, B, C – vyšší obtížnost); pracujte 4 x týdně minimálně 20 minut – aktivně,

u řešeného příkladu napište datum vyřešení; výsledky ke kontrole na odkazu níže, na kontrolu použijte jinou barvu propisky

https://drive.google.com/file/d/1TpBaiko8uUb39Dhs4Z4TJtujpOHcz0Up/view?usp=sharing (otvírat ideálně přes chrome)

 

Přírodopis  

Hmyz s proměnou dokonalou - praktické poznávání, projít si prezentaci

                                                      https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchiyZEnqARNTTvp5t?e=PhpoHB

                                                      řešení odeslat do 12. 6.

Ostnokožci - uč. str. 102-103

                     - zápis: opsat shrnutí str. 103 + vypsat zástupce

 

Fyzika  

Bezpečnost při práci s elektřinou - uč. 104-105

                                                          - zápis: opsat zásady 1 - 4 z uč. str. 105

Zkrat - uč. str. 106-107

           - zápis:

             Vodivé spojení vodičů, které vyřadí z obvodu spotřebič je zkrat.

             Ke zkratu dochází při prudkém vzrůstu el. proudu.

             Tepelné účinky mohou zapálit okolní hořlavé předměty.

             Ochranou proti zkratu je pojistka a jistič.

             + zakreslit schematickou značku pojistky

 

Dějepis 

Život v Římanů, římská kultura - učebnice str. 114-123, zápis do sešitu (příloha)

                                                      - pracovní sešit 64/4, 5, 6, 8; 65/1,2

IT

viz příloha

Zeměpis

viz příloha

Přílohy

  1. Opakování Afrika (386,33 KB)
  2. Dějepis 8.6. (14,16 KB)
  3. IT 6. (247,61 KB)