Domácí příprava 16. - 20. 3.

Český jazyk
- zopakovat slovní druhy, řady vyjmenovaných slov
Z přílohy si vytisknout vyvození pádových otázek + pádové otázky. Děti si rozstříhají a skládají k sobě.


UČEBNICE
•    66 (přečíst si)
•    66/4, 5 ústně
•    66/6 přepsat do sešitu
•    67 (přečíst si)
•    67/1, 2, 3, 4 ústně
•    67/5 popsat do sešitu
•    67/6 přepsat do sešitu

PRACOVNÍ SEŠIT
•    68
•    69/1, 2, 3


ZELENÁ VYJM. SLOVA
•    13/d,e
•    16/f, g
•    19/j + B (tvoření vět do sešitu – slova z prvního řádku)

Matematika
UČEBNICE
•    12/22, 24, 26 do sešitu
•    12/25 ústně
•    13/29, 32 do sešitu
•    13/31 ústně
•    14/34, 35 do sešitu
•    14/36 ústně
Vytisknout si písemné sčítání, odčítání z přílohy.
•    Vypočítat


Prvouka
- zápis do sešitu viz příloha

Anglický jazyk
Pracovní list z přílohy.


Přílohy zaslány přes Školu na dlani.

Přílohy

  1. Prvouka - zápis (12,10 KB)