Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. třídy základní školy. Zápis byl motivován dopravní výchovou, neboť hustota dopravy se stále zvyšuje, a proto jsme chtěli budoucí prvňáčky upozornit, aby při cestě do školy byli ostražití a dbali na bezpečnost.

V doprovodu svých rodičů se k zápisu dostavilo 16 předškoláčků. Úkoly a otázky paní učitelek zvládli velmi dobře a do „skutečné školy“ se těšili. Ze školy si odnesli malé dárečky, které pro ně vyrobili žáci ve školní družině.

Poděkování patří také rodičům a učitelkám mateřských škol, kteří děti společně na vstup do základní školy připravili.

Na budoucí prvňáčky se těší tým pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

PhDr. Radomíra Hénková