Žáci v planetáriu

Dne 4. února se žáci 4. a 5. třídy účastnili vzdělávacího programu Cestování sluneční soustavou v planetáriu v Brně. V pracovních listech si mohli ověřit své vědomosti.  Žáci hodnotili akci jako velmi zdařilou.                                        

                                                                                                                                                   Mgr. I. Koudelková, PhDr. R. Hénková