Mikulášská nadílka 2019

Ve čtvrtek 5. prosince probíhala v naší škole již tradiční mikulášská nadílka. Tu pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku, kteří jim s pomocí kostýmů zajistili nevšední zážitek. Svatý Mikuláš v doprovodu tří andělů a jedenácti čertů postupně navštívil všechny třídy i mateřskou školku. Všechny děti byly za přednes básničky, písničky, či projevenou odvahu odměněny balíčkem s dárečky. Děkujeme svatému Mikuláši, že za námi opět přišel a už teď se těšíme na jeho příští návštěvu.

Magdalena Králová (9. ročník)