Exkurze do Domu přírody Moravského krasu

V pondělí  18. listopadu 2019 prožili žáci 4. a 5. ročníku netradiční výuky přírodovědy v Domě přírody Moravského krasu. Během zážitkové interaktivní expozice se žáci seznámili s živou i neživou přírodou Moravského krasu. Ke konci exkurze je čekala skupinová práce na ověření získaných vědomostí.

Žáci i vyučující hodnotili tuto akci jako velmi zdařilou.

                                            Třídní učitelky Mgr. I. Koudelková a PhDr. R. Hénková