Světový den vody

Pondělí 22. března je v kalendáři vyznačeno jako Světový den vody. Tímto dnem si připomínáme, že voda je jednou z nejdůležitějších surovin, která nám jako lidstvu byla svěřena. Svůj „pohled“ na vodu vyjádřili žáci 6. ročníku v několika aktivitách v online hodině zeměpisu.