Projekt 3. třídy – chráníme přírodu, třídíme odpad

Druhý týden v červnu jsme se v hodinách prvouky věnovali tématu „Třídění odpadu a ochrany přírody“. S dětmi jsme diskutovali na téma, proč přírodu udržovat čistou, jak můžeme třídit odpad, do jakých kontejnerů. Také jsme si povídali o tom, jak se zachovat při nálezu nebezpečných předmětů. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací a svoje teoretické znalosti si posléze mohly ověřit také v praxi. Vyrazily jsme tedy prozkoumat okolí naší školy a posbírat odpadky, které do přírody nepatří. Děti si přinesly potřebné vybavení a zhodnotit jejich snahu a píli můžete již sami.

                                                                                                                                                Mgr. Martina Moučková