Jak se neztratit na trhu práce

Žáky 9. ročníku čeká v letošním školním roce důležitý životní krok, a to výběr střední školy, která je nasměruje k jejich budoucímu povolání. Prvotní informace o aktuální situaci na trhu práce, o možnostech dalšího vzdělávání a o službách úřadu práce žáci získali při setkání s pracovnicí Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce Blansko.