Zdravé zuby 2021

Projekt Zdravé zuby se v letošním roce uskutečnil na naší škole v měsíci červnu, neboť opakovaná a dlouhodobá distanční výuka byla náročná. Přestože žáci získali mnoho zajímavých poznatků o svých zubech v předchozích ročnících, zapojily se všechny třídy 1. stupně do dalšího prohlubování vědomostí. Kromě každodenní péče o chrup se dověděli i to, jak správnou stravou mohou ovlivnit zdraví svých zoubků. Připomněli jsme také nutnost pravidelných preventivních návštěv u zubního lékaře. Žáci si uvědomili svoji zodpovědnost za své zdraví. 

                PhDr. Radomíra Hénková