PolyGram 2020

Projekt PolyGram a jeho výukové dny na Střední škole A. Citroëna v Boskovicích se již stal pravidelnou součástí vzdělávání žáků 8. a 9. třídy. Letošní ročník jsme zahájili v pátek 25. září.

Program výukového dne se opět skládal ze tří tematických bloků: informační technologie, elektrolaboratoř a polytechnika. Elektrotechnická část byla zaměřena na sestavení elektrického obvodu a měření základních elektrických veličin. Na počítačích si žáci vyzkoušeli sestavit jednoduché programovací algoritmy, které si pak ověřili při práci s výukovou verzí hry Minecraft. V polytechnických dílnách si žáci 8. ročníku vlastnoručně vyrobili hlavolam, pro žáky 9. ročníku zde byla připravena ukázka svařování.