Výukový den projektu PolyGram

   Ve pátek 16. listopadu absolvovali žáci 8. a 9. ročníku další výukový den projektu PolyGram na SŠ A. Citroëna v Boskovicích. Náplň projektového dne opět tvořily tři výukové bloky.

   V první části si žáci ověřili si své teoretické znalosti o stejnosměrných a střídavých veličinách při vlastních elektrotechnických měřeních. Druhý úsek byl zaměřen na výpočetní techniku, práci s editorem rovnic a úpravu fotografií. Z praktického vyučování si všichni žáci odnesli domů vlastnoručně vyrobený svícen.