Festivals

V období měsíců listopadu a prosince zaměstnávalo všechny účastníky projektu  téma  „ Festivals -Svátky a jejich oslavy“.  Jednalo se především  o svátky  typické pro země Turecko, Itálie, Slovensko a Česká republika, ale také o zvyklosti, které jsou  evropským zemím společné bez ohledu na jejich původ.  Zapátrali jsme tedy v historii nad původem a rozšířením tradice oslav svátků Halloween, St. Nicholas´ Day a Christmas. Zjistili jsme, že námi oblíbený svátek sv. Mikuláše neznají děti v Turecku ani v Itálii. Naopak svátek Halloween je  velmi rozšířen v mnoha evropských zemích. Dověděli jsme se také, že v Turecku slaví Vánoce trochu jinak než u nás. Posuďte sami:

There are many traditions in the world and traditions change from country to country as known. Christmas is one of them. Many countries in Europe celebrate Chirstmas by preparing colourful and enjoyable shows but in our country Turkey we don´t celebrate like the way they do. Of course we celebrate but it's not as magnificient as Europe countries.
As we look in detail, that day 31 December, we go our works as usual in the evening we meet with friends or colleques or family and we have dinner, chat, have fun throughout the night. at dinner we don´ t cook turkey as special we just prepare our ordinary meals. 
Besides this, some people choose to go out or have a party but it isnt so common.

(dopis od p. učitelky Aysel Şahinz Turecka)

Při zpracování tématu Halloween jsme si užili spoustu legrace při hře "Bob The  Apple" a  při tvorbě  tematických  videí a prezentací .Také jsme našim projektovým partnerům  zprostředkovali, jak probíhá mikulášská nadílka  přímo v naší škole. Během Vánoc jsme se pochlubili  krásným vystoupením našeho pěveckého sboru na vánočním koncertě, vyrobili jsme několik přáníček a odeslali poštou k zahraničním  adresátům. Protože ve stejném období proběhla v naší škole  školní akademie, přidali jsme na mezinárodní portál i ukázku z této kulturní akce.

Zde přikládáme několik odkazů  ke zhlédnutí:

Halloween

http://www.jibjab.com/view/kxGu26kqQGq_KkHGLhKVwg

http://www.jibjab.com/view/ALVm7CC6SmeQvT_Dsx4d4g

http://www.jibjab.com/view/N-Rd5XsjSWSb91x5DJWU8g

St, Nicholas, School akademy

http://photopeach.com/album/xf2buf?ref=more

http://photopeach.com/album/1514d82?ref=more

http://photopeach.com/album/c4hgbd

Christmas

http://www.youtube.com/watch?v=Ik2Yt7Q52JM&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=Pin_R1gnwBI&feature=youtu.be

Přílohy

  1. Halloween 1 (620,95 KB)
  2. Halloween 2 (2,69 MB)
  3. Halloween 3 (1,64 MB)