Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

V úterý 14. května 2019

v době od 8.00 do 13.00 hodin v mateřské škole Benešov

 

Rodiče s sebou přinesou: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a přihlášku k zápisu do MŠ, kterou je možno vyzvednout v mateřské škole nebo na webových stránkách školy – www.zsbenesov.cz

Kritéria pro přijímání:

1. Dítě, které dovrší do 31. srpna 2019 pět let věku, bude přijato vždy ( podle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., § 31 odst.1 je předškolní vzdělávání povinné)

2. Zdravotní stav - Děti s pravidelným očkováním podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

3. Trvalý pobyt v Benešově

4. Věk - Od nejstaršího po nejmladší dítě, rozhoduje celé datum narození.

 

V Benešově dne 5. 4. 2019

 

Jitka Trundová                                                                  Mgr. Lubomír Šín

vedoucí učitelka MŠ                                                        ředitel ZŠ a MŠ Benešov 

Přílohy

  1. žádost o přijetí do MŠ (119,00 KB)