Projektový den s Policií ČR

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 se uskutečnilo setkání se zástupci POLICIE ČR. Děti byly seznámeny s prací policie, základními pojmy a informacemi z této oblasti. Součástí byly praktické ukázky policejních aut policistů potřebné k jejich záslužné práci.