Domácí příprava 14. - 17. 4.

Český jazyk
Mluvnice: Významové poměry
                 uč. 69 – gramatická tabulka – opakování učiva osmého ročníku
                       70/2, 3 – vypracovat a zaslat
                 PS: 43/4 vypracovat a zaslat
                 PS: 43/3 - projít
Literatura: zápis zaslán mailem – nalepit do sešitu/ opsat

Anglický jazyk
Test všeobecného porozumění jazyku úrovně A2 zaslán žákům k vypracování včetně instrukcí.


Německý jazyk
Slovní zásoba: lekce 7
Gramatika: opakování učiva lekce 7 – PS: opakovací test – vypracovat kromě poslechu (cv.1) a zaslat do konce týdne

                   70/5 – napiš, co máš na sobě ty, nebo jiný člen rodiny (nejsi ve škole, takže nemůžeš popisovat oděv spolužáka)

                   70/7 – není povinné, můžete zkusit
                   POZN. Nezapomínejte odpovídat celými větami!


Matematika
Opakování učiva ZŠ – sbírka Běloun

Téma: Úpravy algebraických výrazů
Str. 64 - 72
Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků
Vypracovat následující cvičení 64/1, 5; 67/22; 68/26, 27; 69/35, 39, 40; 70/45; 71/47, 49; 72/52, 54, 55, 56 a poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Téma: Řešení lineárních rovnic a jejich soustav
Str. 89 - 104
Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků.
Vypracovat následující cvičení 91/1a,b,c; 92/4 a,b; 92/6 a,b,c; 93/8 a, b, 93/9 a,c; 103/30, 33 - poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Sledovat web Škola v pyžamu a vypracovat zadané úkoly.


Chemie 
Chemické složení organizmů - uč. str. 69 -70
                                                  - zápis: opsat shrnutí str. 70 + uvést příklady makro a mikrobiogenních prvků


Přírodopis
Voda na Zemi - uč. str. 83 - 84
                        - doplnit podle učebnice text v příloze, nalepit do sešitu jako zápis

Fyzika

Polovodiče - opakování učiva
                     - vyplnit pracovní list (odeslán žákům) a odeslat do 17. 4. na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz


Zeměpis
Kraj Vysočina - základní informace dle učebnice.


Dějepis
První léta studené války
- učebnice str. 79-82
                                          - zápis do sešitu (příloha - odesláno žákům)
                                          - pracovní sešit – 40/2, 3, 4, 5; 41/6, 7; 42/11