Domácí příprava 23. - 27. 3.

Anglický jazyk

Žáci pokračují v zadané práci z minulého týdne, věnují se lekci 4B – učebnice, pracovní sešit, vše vysvětleno v předchozích podkladech – téma gerundium.

Průběžně žákům zašlu výuková videa.

 

Český jazyk 

Mluvnice:

Věta hlavní, vedlejší – opakování učiva; g. tabulka str. 63 + 63/1 – projít si, 64/2 – 1. odstavec – vypracovat grafy souvětí (ČITELNĚ), vyfotit a zaslat do 24.3.;64/4 a,b,d; 64/7

Souvětí souřadné, podřadné, druhy VV – opakování učiva;  uč 65 – 67 – projít g. tabulku – zpracovat výpisky; 67/3 – ústně; 67/ 4 – napsat, posledních pět souvětí - grafy (viz zadání), vyfotit a poslat do soboty 28. 3.

Sloh:

Vypravování – uč.115 – 117 – projít text, gram. tabulku, 116/1 vypracovat a,b,c

 

Německý jazyk

Lekce 7 - slovní zásoba – oblečení (2. sloupec)

Gramatika – překlad textu (viz příloha) odeslat do 26. 3.; slovesa tragen a an/haben

Uč. 62/2 – četba + překlad; 64/ 9 – ústně; 64/11 – vypracovat odpovědi (kdo chce, zašle ke kontrole)

PS: 65/6,7

 

Matematika

Opakování učiva ZŠ – sbírka Běloun

Téma: Poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Str. 37 – 50 projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků

 

Chemie   

Soli karboxylových kyselin – přečíst str. 66, vypsat glutaman sodný

Estery - přečíst str. 67, opsat text v modrých obdélnících do sešitu

 

Přírodopis   

Půdy - pročíst uč. str. 80 - 82 + opsat shrnutí do sešitu

 

Fyzika 

Diody a světlo - projít uč. str. 49 - 50, zápis do sešitu v příloze

 

Dějepis

Postupimská konference - učebnice str. 76-77 (pročíst)

                                           - zápis do sešitu (příloha) – vytisknout a nalepit/opsat

                                           - pracovní sešit  - 38/1, 2; 39/4

 

Zeměpis

- vypracovat Liberecký a Královéhradecký kraj

- zaměřit se na základní údaje: průmysl, zemědělství, naleziště surovin, památky

- zadané referáty zůstávají v platnosti

 

Přílohy

  1. F - zápis (781,50 KB)
  2. D 9 - zápis (13,00 KB)