Domácí příprava 16. - 20. 3.

Matematika

Procvičování přizpůsobit individuálním schopnostem žáka,

odpovídající čas pro matematiku 4 x týdně (cca 45-60 minut)

Dělitelnost

Cíl:      

  • rozlišuji pojmy prvočíslo a číslo složené
  • rozložím číslo na součin prvočísel

vysvětlení prvočísel

https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/pre-algebra-prime-numbers/v/prime-numbers

vysvětlení prvočísel v učebnici aritmetika str. 62-64

vysvětlení rozkladu složeného čísla na součin prvočísel https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

vysvětlení rozkladu složeného čísla na součin prvočíselv učebnici str. 64-65

zápis do sešitu (přepis nebo kopie)

Prvočísla a čísla složená

Prvočíslo – přirozené číslo větší než 1, které je dělitelné jen dvěma děliteli: jedničkou a samo sebou.

Prvočísla menší než 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,

Složené číslo– přirozené číslo, které má alespoň tři různé dělitele např. 6, 8, 21

Jednička není prvočíslo ani složené číslo.

Rozklad na součin

Rozklad čísel na součin prvočísel

150 = 2 . 3. 5. 5

105 = 3 .5 . 7

72 = 2 .2 .2 .3 . 3

(jak rozložit – vysvětlení v učebnici str. 65 nebo na videu viz. odkaz výše)

Procvičování – učebnice aritmetiky str. 66/3,4 (kontrola pomocí výsledků); do šk. sešitu

                        Sbírka str. 23/1,2,3 do šk. sešitu

                        Online: www.skolasnadhledem.cz kódy ( 478 077, 478 078, 478 079)

 

Český jazyk

V pracovním sešitě Čj str. 36 dodělat všechna cvičení, cv. 6 vypracovat do domácího sešitu. Dále celou stranu 37, cv. 6 opět do sešitu, str. 38 celá + ze str. 39 cv. 3 a 4 opět do sešitu.

 

Přírodopis

- vyzkoušet si prezentaci s poznáváním měkkýšů a kroužkovců https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchWc-BS3QLKa1kapm?e=teaICs

- projít si prezentaci Pavoukovci https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchWvNwb3RUvxmqhuV?e=0IjERT + opsat si text z prezentace do sešitu

- kdo nemá přístup k internetu: uč. str. 66 - 69 přečíst, stručně vypsat do sešitu

 

Dějepis

Učebnice – s. 71 – 74 (přečíst), PS – s. 42, 43

 

Zeměpis

Jak vzniká vítr str.40 – 42,  Podnebí země str.43 – 45, Hydrosféra str.46 – 49

 

Fyzika

Pročíst – zopakování látek – magnetismus. Úkol  1,2 vypracovat do sešitu.

 

Angličtina

domácí příprava 16. 3. – 27. 3. (2. a 3. týden)

Žáci si opakují a procvičují nepravitelná slovesa, naučí se další nepravidelná slovesa:

Build, give, sell, cut, pay, sit, hear, eat, put, cost, say, make, run, bring – výslovnost naposlouchat ze slovníku – např. slovnik.seznam.cz

Seznam sloves zde:

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/nepravidelna-slovesa

Slovní zásoba lekce 4A, 4B

Žáci se naučí rozlišovat podstatná jména počitatelná x nepočitatelná (uč. str. 44 ,45)

Žáci se seznámí s použitím zájmen some, any, no (uč. str. 46, 47)

Vysvětlení gramatiky najdete také v pracovním sešitě str. 75 / 47.1, 4.2 a 76/ 4.3

Výukové texty jsou částečně převzaty ze stránek helpforenglish.cz

Všechny texty prosím prostudovat, červené shrnutí = zápis do sešitu.

Vypracovat pracovní sešit str. 34 – 37, klíč s řešením úloh zašlu dětem na messenger

 

Přílohy