Domácí příprava 20. - 24. 4.

Pondělí 20. 4. 2020

ČJ – uč. str. 79, cv. 6 napsat do sešitu
        PS – str. 23, cv. 5, cv. 6 dobrovolně

Mat. – uč. str. 8 aritmetický průměr – cv. 2 pročíst toto cvičení potom zelenou tabulku postup. Růžovou tabulku opsat do sešitu.
          uč. str. 8 cv. 3, 4 napsat do sešitu 

           PS – str. 19, cv. 1, 2, hnědý sloupek č. 1

AJ – skupina č. 1- zopakovat slovíčka z předchozího týdne
                              PS -  str. 37, cv. 5, 6                        

        Skupina č. 2 – viz Příloha č. 3

Vlast. – uč. str. 23, pročíst a vlepit nebo opsat zápis – Příloha č. 1
              Můžeš si nakreslit obrázek k tématu.
               PS – str. 8, cv 1, 2

 

Úterý 21. 4. 2020

ČJ – uč. str. 81, cv. 1, pročíst obě modré tabulky

        PS str. 26, cv. 1 a), 2              

Mat. – uč.  str. 8, cv. 6 na fólii, cv. 7, 8 napsat do sešitu M2

            PS str. 19, cv. 3, 6, sloupek č. 2 - dobrovolně

Přv. – str. 66  – Člověk se rozmnožuje - pročíst a zápis vlepit do sešitu Příloha č. 2

ČJ – uč. str. 80, pročíst popis osoby a ústně cv. 3

 

Středa 22. 4. 2020

ČJ – uč. str. 82, cv. 4 a), b), c) - ústně, pročíst modrou tabulku

        PS str. 24, cv. 9, 10

AJ skupina 1 - PS str. 83, slovíčka D – přepsat do slovníčku

     PS str. 38, cv. 1 – dopíšeš  věty o sobě, cv. 2, v příloze je odkaz na poslech 

     Učebnice str. 46 sken a odkaz na poslech

AJ skupina 2 – viz Příloha č. 3

Mat. - uč. str. 8, cv. 9 - první tři příklady, zbývající jsou dobrovolné – sešit M

            PS - str. 19, cv. 4, 5

 

Čtvrtek 23. 4. 2020

ČJ - uč. str. 83, cv. 6 a) napsat do sešitu

      PS str. 24, cv. 11

Mat. – uč. str. 9, cv. 1 – Nejprve si přečti zadaní, pak modrou tabulku. ( Písemně vypočítat znamená psát příklady pod sebe).

             PS str. 20, cv. 1, 2, 3

Vlas. - uč. str. 24  Za pomoci učebnice str. 22 – 23 odpovídej na úkoly
            PS – str. 8, cv. 3, 4, 5 – za pomoci uč.

ČJ - číst knihu do čtenářského deníku

 

Pátek 24. 4. 2020

ČJ – uč. str. 83, cv. 8 a), b), c) – ústně

       PS str. 25, cv. 13 a), b)

AJ skupina 1 – opakovat novou slovní zásobu, PS str. 39, cv. 3, 4, 5 – nejprve si poslechni nahrávku

AJ skupina 2 – viz Příloha č. 3

Mat. – uč. str. 9, cv. 5 přepsat do sešitu M, cv. 2 na fólii

          PS -  str. 21, cv. 1, 2

Přv. – uč. str. 67 – Změny v pubertě - pročíst

 

Přílohy a podrobnosti k učivu poslány elektronicky přes Škola na dlani.