Domácí příprava 11. - 13. 3.

Český jazyk

Učebnice str. 69, cv. 9. a) ústně celé cvičení, část – přídavná jména přivlastňovací psát do sešitu ČJ 1

ČJ PS str. 14, cv. 6 – celé

Čtení: číst knihu do čtenářského deníku

 

Matematika

Učebnice str. 37, cv.  9,  10  M2 sešit

M PS str. 7, cv. 11 – 15

 

AJ

zasláno přímo na mail

 

Vlastivěda

VL PS str. 3 vypracovat celou

Učebnice str. 14 – číst

 

Přírodověda

Učebnice str. 59, kapitola  OBĚHOVÁ SOUSTAVA, zápis vlepit či opsat do sešitu

 • Tvoří ji:
  • Srdce
  • Cévy
  • Krev

SRDCE

 • Je sval, vůlíneovladatelný
 • Pracuje jako pumpa, neustále se smršťuje a uvolňuje, a tím pohání tok krve v těle
 • Dělí se na P a L komoru a P a L síň

CÉVY

 • Krev je jimi rozváděna po těle
 • Nejmenší cévy nazývámeVLÁSEČNICE
 • Rozvádějí krev trojím způsobem:
  1. TEPNAMI - ze srdce do celého těla – krev je okysličená, jasně červená, z rány vystřikuje
  2. ŽÍLAMI – vracejí odkysličenou krev zpátky do srdce, krev je tmavá a z rány vytéká
  3. VLÁSEČNICE – propojují tepny a žíly