Domácí příprava 16. - 20. 3.

Český jazyk

Učebnice  str.53 Vzor KOST – čti si poučky, poučku ve žlutém rámečku opiš do sešitu ČJ 1

                   str.53  cv.13 – cvičení si přečti, vyznačená podstatná jména si vypiš do sešitu ČJ 1 pod sebe a určuj rod, číslo, pád a vzor

                                          do sešitu píšeš: bytosti – r. žens., č. mn., 1. p., vzor kost

                                                                    chuť – r. žens., č. j., 4. p., vzor kost

                    str.53  cv.14 – cvičení napiš do sešitu ČJ2, základní skladební dvojice vyhledej ve druhé, osmé a poslední větě 

                                        - označ je trámečkem   

Červený sešit (procvičujeme pravopis …)

                    str.10  cv.  4 – cvičení napiš do sešitu ČJ 2

                                 cv. 5  -   jen doplňuješ  - opakuješ si rod střední

                    str. 14 cv. 1, 2, 3

                    str. 15 cv. 1, 2

                    str. 16 cv. 1, 2, 3

Před doplňováním si vždy zopakuj poučky, pracuj s přiloženou kartou -    Skloňování vzorů podstatných jmen.  

Nauč se zpaměti skloňovat vzory rodu středního a ženského.     

Úkoly si nech zkontrolovat od staršího sourozence, rodiče nebo prarodiče. Můžeš i sám, vzadu, v červeném sešitě, je KLÍČ – ale až po splnění úkolu.

Čítanka       str. 105  - čti a písemně splň úkoly 1, 2  do sešitu ČJ 2 (sešity Čtení jsou ve škole)

                     str. 106, 107

Průběžně si čti domácí četbu, střídej hlasité a tiché čtení, a prováděj zápisy do čtenářského deníku (např. knihy s historickou tematikou - Staré pověsti české od A. Jiráska, Obrázky z českých dějin a pověstí od J. Černého, …)

 

Matematika

Učebnice str. 34 Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

                              př. 1 – rýsuj do sešitu geometrie (nelinkovaný)

                              př. 2 – proveď podle obrázku, trojúhelníky vlož do sešitu

                              př. 3 – rýsuj do čtverečkovaného sešitu a správné tvrzení napiš pod čtverec

                           Správné řešení: Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu B.

                                                        Trojúhelník ADC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu D.

                               př. 4 – na folii

                               př. 5 – rýsuj do sešitu geometrie

                               př. 6 – rýsuj do sešitu geometrie, nejprve si proveď náčrtek

                   str. 36 př. 8, 9 – na folii

                                př. 10, 11,12 -  do sešitu M1 správnost výpočtů si ověř na kalkulačce

                                př.17 – do sešitu M2 - správnost výsledků si ověř na kalkulačce

Český jazyk a matematiku můžeš procvičovat na : učebnice.online; www.onlinecviceni.cz

 

Vlastivěda

Učebnice  str. 9 – 10 číst

Pracovní sešit str.6

Na YouTube se můžeš podívat na: Události udatného českého národa.

 

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 65, 69 – slovník, zelenou pastelkou si podtrhni slovíčka z 13. lekce , čti si je a uč

Učebnice str. 29

Pracovní sešit str. 29

Oblečení jsme se učili ve třetí třídě, pokud máš pracovní sešit, podívej se do něj. Můžeš si opakovat také na You Tube: English singsing/Clothes nebo My Clothes.

 

Přírodověda

Učebnice str. 38 číst, zápis viz příloha (můžete vytisknout a nalepit nebo opsat)

Pracovní sešit str.20     

 

Přílohy

  1. Přírodověda - zápis (14,33 KB)