Domácí příprava 27. - 30. 4.

MONDAY - PONDĚLÍ

 • Pokud budeš chtít, můžeš vykouzlit dnešní oběd. Pomoci Ti může PL z přílohy – pracovní postup. PL si  vyplň.
 • zelená vyjm. slova str. 21 dokončit
 • Čj PL (vyjm. slova po V) str. 32/11
 • M PS str. 17/4

 

TUESDAY – ÚTERÝ

 • zelená vyjm. slova str. 22/1 doplň a přepiš
 • PL geometrie
 • M PS str. 17/5, 6

 

WEDNESDAY – STŘEDA

 • Čj uč. str. 63 – zopakuj si (nauč se) slovní druhy – domeček
 • zelená vyjm. slova str. 22/2, 3 doplň a z 3. cvičení přepiš 7 vět
 • M PS str. 18 – tady je volba na tobě. Můžeš si udělat celou stránku nebo si vyber cvičení. Minimální počet je 5 cvičení.

 

THURSDAY – ČTVRTEK

 • Čj PS str. 69/4 – samostatná práce, popros mamku o smajlíka nebo známku J
 • Čj PL str. 32/12
 • M PS str. 19 – samostatná práce – TEST (rodiče s tebou můžou projít zadání, ale počítat bys měla sama)

 

FRIDAY – PÁTEK

 • Čj uč. str. 67/7 ústně – přečti krásně nahlas, pak odůvodni
 • Čj PS str. 68 – zopakuj si (nauč se) pádové otázky – zkus skloňovat věci kolem sebe, např. 1. pád -  Kdo, co? – počítač, 2. pád – (bez) Koho, čeho? – bez počítače …
 • M PS str. 20 – samostatná práce - TEST

 

Pro rychlíky:

 • můžeš si udělat ústně -  M uč. str. 20/10
 • PL kočky
 • nauč se nové slovíčko do Aj – a witch / ∂ wič/ - čarodějnice

 

Přílohy zaslány přes Školu na dlani.