Domácí příprava 18. - 22. 5.

MONDAY (pondělí)

Čj uč. str. 78 – přečti si žlutý rámeček

 

Zápis do sešitu

Číslo podstatných jmen

Číslo jednotné – č. j. – označuje jednu věc, kus (např. strom)

Číslo množné – č. mn. – označuje více věcí, kusů (např. stromy)

 

Rod podstatných jmen

Rod mužský – r. muž. – TEN muž (strom)

Rod ženský – r. žen. – TA žena (opice)

Rod střední – r. stř. – TO dítě (kolo)

 

Čj uč. str. 78/1a

M uč. str. 22/4 – 2 poslední sloupečky do sešitu

M uč. str. 23/6 do sešitu

 

TUESDAY (úterý)

Čj uč. str. 78/2 do sešitu

Čj PS str. 70/1, 2

Zelená vyjm. slova str. 23/a, b

M uč. str. 23/8 ústně + 2 posl. sloupečky do sešitu

M uč. str. 23/9, 10 ústně

 

WEDNESDAY (středa)

Čj uč. str. 78/4 do sešitu

Čj uč. str. 67 – připomeň si přídavná jména

Čj uč. str. 67/2 do sešitu

M PS str.  25/1, 2, 3, 4

Aj PL -  I like

 

THURSDAY (čtvrtek)

Čj uč. str. 79/1 do sešitu + a, b, c

Čj PS str. 70/3

Zelená vyjm. slova 23/c, d

M PS str. 25/5, 6, 7

 

FRIDAY (pátek)

Čj uč. str. 79/3 do sešitu

Čj PS str. 70/4

Zelená vyjm. slova str. 23/B – utvoř věty do sešitu

M PL dělení se zbytkem (2 sloupečky)

 

Pro rychlíky – procvičování online na počítači, čtení knížek, zkusit narýsovat 5 kružnic o různých poloměrech + poloměry zapsat, podívat se do učebnice M na str. 11 – přečti si a zkus

 

Přílohy poslány přes Školu na dlani.