Domácí příprava 4. - 8. 5.

Nově začneme probírat slovní druhy. Tento týden děti čeká seznámení se všemi slovními druhy (naučí se je nazpaměť a budou vědět, který slovní druh je první, pátý, osmý atd.)

Na úvod jim vysvětlete, že všechna slova, která používáme se dají rozdělit do deseti slovních druhů. Tento týden se děti naučí všechny slovní druhy nazpaměť tak, jak jdou za sebou. K tomu Vám pomůže pracovní list, který posílám. Nejprve si pracovní list děti rozstříhají po řádcích (i s čísly) a budou je řadit pod sebe a číst. Až zvládnou můžou rozstříhat i čísla a řadit, který slovní druh je první, pátý, sedmý atd.

PONDĚLÍ

Český jazyk

UČ: str. 90 cv. 1,2

PS: str. 19 cv. 1-5

Matematika

pětiminutovka (dělení 6)

(36:6, 24:6, 12:6, 6:6, 60:6, 48:6, 18:6, 54:6, 30:6, 42:6)

Početník: str. 10 – 2 sloupečky

Opakování: polopřímka

Uč: str. 13

Anglický jazyk

Do sešitu vymysli a napiš 2 věty I like a 2 věty I don´t like + používej slovíčka ze slovníčku.

př.        I like strawberries.

            I like bread.

            I don´t like cheese.

            I don´t like pasta.

 

ÚTERÝ

Český jazyk

Vyjmenuj zpaměti všechny slovní druhy, jak jdou za sebou.

PL – seřaď slovní druhy, jak jdou správně za sebou

PS: str. 20

Matematika

Uč: str. 14 cv. 1-3

Početník: str. 10 – 2 sloupečky

 

STŘEDA

Český jazyk

Uč: str. 90 cv. 3,4 ústně + PL přiřazování slovních druhů (rozstříhaná i čísla - přiřazuj)

PS: str. 21 cv. 1,2

PÍS: str. 23

Matematika

Uč: str. 14 cv. 4-6, str. 15 – cv. 1,2 (u cv. 2 piš výsledky přímo do PS)

Prvouka

UČ: str. 50-51 přečíst + (hra s obrázkem – skrýt legendu)

PS: str.. 63

 

ČTVRTEK

Český jazyk:

PL- přiřazování slovních druhů

Diktát vět:

Tetička Alžběta pěstuje ovoce. Kreslíš pěkně. Jak se plete věneček? Naše Věra je zvědavá. Náš Štěpán dostal k narozeninám štěně. Září je devátý měsíc v kalendáři.

PS: STR. 21 cv. 3,4

Matematika:

Uč: str. 15 – cv. 3-6

PL: násobení 7

 

Přílohy

  1. M str. 13 - výsledky (352,81 KB)
  2. M str. 14 - výsledky (499,20 KB)
  3. M str. 15 - výsledky (501,93 KB)
  4. Násobení 7 (193,47 KB)
  5. Obrázek - měkké, tvrdé slabiky - opakování nepovinné (350,75 KB)
  6. Slovní druhy - přiřazování (11,09 KB)
  7. Týdenní plán 2. ročník (12,88 KB)