Zápis do 1. třídy ZMĚNA

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Benešov, okres Blansko, příspěvkové organizace oznamuje, že

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PROBĚHNE

 

v období od 7. 4. do 9. 4. 2020

 

v souladu s Opatřením ministra školství č. j. MSMT-12639/2020-1.

 

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí je možné podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, např. poštou, osobně doručit do školy, vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy, dále přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem. Opatření neumožňuje zaslat pouze scan žádosti s podpisem, je nutné doložit originál žádosti v papírové podobě.

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte nebo zašlete scan dokumentu jako přílohu e-mailu.

Podle aktuálně platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal o odklad školní docházky dítěte v době zápisu do 1. třídy. Žádost musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

 

                                                                             Mgr. Lubomír Šín, v.r.

                                                                                     ředitel školy

 

Přílohy

  1. žádost o přijetí (448,26 KB)
  2. žádost o odklad (453,93 KB)