Vědomostní soutěže

Každoročně se konající vědomostní soutěže probíhají letos distanční formou – on-line.

Jako první se 18. ledna uskutečnila Dějepisná olympiáda, v jejímž okresním kole naši školu reprezentovali tři žáci osmého ročníku – Robert Zemánek, Lucie Jírová a Barbora Tlamková. Tématem letošního ročníku bylo období baroka. Robert se labyrintem barokního světa „propletl“ velmi zdařile a obsadil krásné čtvrté místo; děvčata se umístila na 13. a 15. místě.

Těsně před pololetními prázdninami – 28. ledna – se dvě žákyně devátého ročníku zúčastnily okresního kola Olympiády v českém jazyce. V průběhu soutěžního klání pracovaly na otázkách mluvnického charakteru a v určeném časovém limitu musely napsat slohovou práce na dané téma. Simona Přikrylová obsadila 9. místo, Anna Kovářová místo čtrnácté.

Jana Nováková