Vánoční Krakov

V letošním adventním čase jsme zavítali do polského Krakova. Na začátku našeho zájezdu jsme absolvovali procházku starým městem. Vydali jsme se po levém břehu řeky Visly a úpatí kopce Wawel, na němž stojí královský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václava. Prohlédli jsme si velkolepé sídlo jagellonských králů a obdivovali wawelskou katedrálu, v němž byli korunováni polští králové.  Vše bylo doplněno zajímavým výkladem průvodkyně.

Poté jsme zamířili na hlavní náměstí Rynek s budovou Sukiennice. Tam už na nás dýchla pravá vánoční atmosféra v podobě velkého množství stánků s řemeslnými výrobky a místními specialitami. Další zastávkou v historickém centru byla Jagellonská univerzita, která je po Karlově univerzitě v Praze druhou nejstarší ve střední Evropě.  Procházkou parkem Planty jsme se vrátili k břehu řeky Visly k Dračí sloji, před níž stojí socha draka chrlícího v pravidelných intervalech oheň. Symbol draka vychází z pověsti o založení města bájným knížetem Krakem. Vypráví se, že ve sloji u řeky bydlel drak, jenž ohrožoval místní obyvatelstvo chrlením ohně a požíráním panen. Kníže Krak hladového draka přelstil, naservíroval mu ovčí kůži naplněnou sírou. Plaz jí pozřel a vybuchl. Kníže tak vstoupil do dějin a město dostalo jeho jméno.