Pasování prvňáčku na čtenáře

Dne 16.5.2019 proběhlo v místní knihovně na Benešově pasování prvňáčků na čtenáře. Děti si pro své rodiče, prarodiče i sourozence nachystaly bohatý program, ve kterém nesměly chybět písničky ani básnička. Pohádkou děti rodičům dokázaly, že už jsou skutečnými čtenáři a zaslouží si být pasovány panem králem. Po složení slavnostního čtenářského slibu se děti rozloučily poslední písničkou a společně s rodiči se přesunuly do vedlejší místnosti, kde pro ně bylo nachystáno malé vyrábění. Dětem se celý program velice povedl a já doufám, že v knížkách budou děti nacházet nejenom ponaučení, ale i zábavu.

Mgr. Martina Moučková