28. 3. Den učitelů naruby

Hodina naruby (Anežka Vrajová, IX. třída)

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, být učitelem.

Každý žák z deváté třídy si vylosoval jednu třídu, někteří byli ve dvojicích. Třídu, kterou jsme si vylosovali, jsme učili pouze jednu hodinu. Naštěstí jsme nemuseli vymýšlet program na celou hodinu sami, ale paní učitelky třídní byly tak hodné, že nám řekly, o čem se děti učí a nachystaly nám pro děti procvičování nebo pracovní listy.

Velice mě překvapilo, jak pro mě bylo náročné vymyslet a naplánovat celou hodinu. Naopak mě potěšilo, že děti byly hodné a pracovalo se s nimi dobře. Celá hodina se mi líbila. Nejen já, ale i ostatní spolužáci bychom si tuto akci klidně ještě jednou zopakovali. Doufám, že i dětem se to líbilo tak jako nám.

 

A jak se líbila role učitelů ostatním žákům deváté třídy?

Celý zážitek hodnotím kladně a klidně bych si to zopakoval. Vlastně by mě zajímalo, jak dopadl jejich domácí úkol. (Miroslav Juřík)

Celkově tuto akci hodnotím jako zajímavou, ale učitelem bych být nechtěl. (Martin Kopáček)

Uteklo to tak rychle. Mrzelo mě, že nám nebylo svěřeno více hodin, ale i tak jsem ráda za tuto zkušenost. (Bohumila Kudová)

Hodina uplynula rychleji, než jsme čekali. Velice jsme si to užili. (Viktorie Peclová)

Byl to nezapomenutelný zážitek. Jen škoda, že to byla jen jedna hodina. Klidně bych učil celý den. Jen mít dostatek materiálu. (Martin Kovář)

Jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet, ale příště bych to brala na více než jednu hodinu. (Kristýna Kolářová)

Docela mě to bavilo, ale raději bych učil třeba matematiku. (Hynek Svoboda)

Vyzkoušel jsem si, že učitel je náročná práce z toho hlediska, že si na každou hodinu musí vše připravit a sladit tak, aby se to vlezlo do jedné vyučovací hodiny. Také mě na učení zaujalo, jak dávali žáci pozor a snažili se zapojovat (i když ne všichni) do společné konverzace. (Daniel Šmída)

Celkově se mi 1. hodina u třeťáků líbila a klidně bych tam šla učit znovu. (Aneta Prchalová)

Jsem ráda za tuto zkušenost. Kdybych však měla možnost ještě jednou učit, tak už vím, jak to chodí a některé věci, bych si lépe připravila. (Karolína Hlubinková)