Březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů

Březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů – to je název projektu, který probíhal v březnu v hodinách českého jazyka a literatury a jiných vyučovacích předmětů. Zapojili se do něj všichni žáci druhého stupně. Po celý měsíc jsme se věnovali tematice knih z různých pohledů.

V šesté třídě se děti zaměřily na ilustraci a naše nejznámější ilustrátory dětské knihy.

Sedmáci si uspořádali v rámci třídy besedu o svých nejoblíbenějších knížkách. Následně se do své nejoblíbenější knihy „převtělili“ a jejím jménem psali dopis svým potenciálním budoucím čtenářům, proč si vybrat právě tu kterou knížku. Oba ročníky se pak zúčastnily společného předčítání knížky „Standa a dům hrůzy“ od Arnošta Goldflama. Nato ve výtvarné výchově šesťáci předčítaný příběh ilustrovali a žáci sedmého ročníku vytvářeli návrh obálky pro Goldflamovu knížku.

Žáci osmé třídy se věnovali základním pojmům vztahujícím se ke vzniku a distribuci knihy. Pracovali např. s pojmy redakce, redakční rada, edice, nakladatel atd.

Devátý ročník vytvořil filmový pás, na kterém promítl stručnou historii vývoje podoby knih a písemnictví – od vzniku písma přes vynález knihtisku po dnešní moderní zprostředkovávání četby.

 Žáci deváté třídy rovněž zpracovali malou čtenářskou anketu, které se zúčastnily děti ze 4. – 9. ročníku. Dotazník obsahoval osm uzavřených otázek, jež byly zaměřeny např. častost a oblíbenost četby, návštěvy knihovny, výběr knihy, či nejčtenější žánry.

Součástí projektu byla i fotografická soutěž na téma „Bez knížky ani ránu“. Jako nejzdařilejší byly vybrány fotografie Sabiny Meluzínové, Lenky Juříkové a Kateřiny Langrové.

S jednotlivými výstupy projektu se mohli seznámit nejen ostatní žáci, ale i rodiče na nástěnkách ve vstupní hale a aule školy.