Literární tvořivé dílny

Dne 29. ledna 2020 se žáci 2. až 5. třídy účastnili literární besedy. Žáci 2. a 3. třídy společně se spisovatelkou Klárou Smolíkovou vytvářeli knížku dle vlastní fantazie. Scénárista Procházka seznámil žáky 4. a 5. třídy  s nejznámějšími postavami komiksových hrdinů, historií a tvorbou komiksových stripů. Nejvíce žáky zaujala  práce na vlastním komiksu.

   pedagogové 1. stupně