Návštěva knihovny na Kořenci

V červnu se čtvrtý ročník vydal do knihovny na Kořenec, kde si paní knihovnice pro nás připravila krásný program. Dozvěděli jsme se něco o kořeneckých pověstech, díky kterým jsme si vyzkoušeli i vzájemnou spolupráci. 

Nejprve jsme se seznámili s místní knihovnou, poté jsme se vydali plnit úkoly po okolí. Po rozšifrování tajné šifry a po splnění dalších mnoha úkolů jsme našli ukrytý poklad. 

Paní Matulové velmi děkujeme za příjemně prožitý den.