Hasík

Hasík je název preventivního programu HZS. Akce je na školách realizována prostřednictvím dvojice vyškolených instruktorů, kteří při besedách předávají žákům 2. a 6. ročníku základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Na závěr programu zúčastněné třídy absolvují návštěvu stanice jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky.