Beseda Energie – budoucnost lidstva

V pátek 29. února k nám zavítala dvojice pracovníků společnosti ČEZ, aby žákům 8. a 9. ročníku představila současný pohled na energetické potřeby světa a jednotlivé zdroje energie. Součástí besedy byly ukázky pokusů a videoprojekce.