Zpráva o činnosti sdružení ve šk. rok 2012/2013

Zpráva o činnosti sdružení byla schválena Valnou hromadou dne 19.9.2013

Zpracovala: H.Minxova

Přílohy

  1. Zpráva o činnosti sdružení ve šk. roce 2012 - 2013 (133,18 KB)