Zpráva o činnosti sdružení ve šk. roce 2011-2012

Zpráva o činnosti sdružení byla schválena Valnou hromadou dne 1. 10. 2012. 

Zpracovala M. Juříková

Přílohy

  1. Zpráva o činnosti sdružení ve šk. roce 2011-2012 (78,35 KB)