Účetní uzávěrka

Schváleno Valnou hromadou dne 1. 10. 2012

Zpracovala: M. Juříková 

Přílohy

  1. Rozvaha r. 2011 (44,81 KB)
  2. Obratová předvaha (46,45 KB)
  3. Výsledovka r. 2011 (45,30 KB)