Sexuální zneužívání a šikana

BESEDA 15. 4. 2013 – TÉMA: SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A NÁSILÍ. ŠIKANA.

Věková hranice 15 let a s ní související trestní odpovědnost mládeže už je realitou pro některé z našich žáků. Nejen pro ně, ale i pro ostatní žáky 8. a 9. ročníku, jsme opět pozvali do naší školy (do hodiny Výchovy ke zdraví) tiskovou mluvčí PČR por. Mgr. Ivu Šebkovou.

Ruku v ruce s Trestním zákoníkem vysvětlovala našim žákům nejen to, co je třeba znát, aby se vyhnuli nepříjemnému střetu se zákonem, ale i jak se bránit, čeho se vyvarovat. Tentokrát se nejvíce věnovala problematice sexuálního zneužívání a násilí, což je téma, o kterém je třeba se bavit a vysvětlit vše potřebné.

Cenné informace prokládala příběhy z praxe, aby žákům lépe připodobnila jednotlivé situace, které spadají do této problematiky trestní odpovědnosti.

Závěr besedy byl věnován otázkám šikany, problému, který zasahuje větší a větší procento naší populace, žáky základních škol nevyjímaje.

Chtěli jsme, aby naši žáci slyšeli, co je to šikana, jak se bránit a kde hledat pomoc. I v tomto případě totiž platí, že je třeba o problému mluvit s někým, komu důvěřujeme nebo využít možnosti bezplatných telefonních linek, kde každý potřebný člověk najde pomoc.

Bc. Markéta Blahová