MŠ spolupracuje s odborníky

Mateřská škola v Benešově spolupracuje s odborníky

 

Mateřská škola v Benešově již druhým dětem úzce spolupracuje se školním poradenským pracovištěm, školním psychologem a Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou v Blansku při poskytování poradenských služeb zaměřených na podporu výchovy a vzdělávání dětí.

U předškolních dětí se již delší dobu se potýkáme s problémem nesprávného úchopu kreslících potřeb, ztuhlostí kloubů ruky, křečovitým držením a manipulací jak  tužky i nůžek  

Proto jsme v rámci programu „ Desatero budoucího prvňáčka“ uspořádali 3. dubna 2013 besedu pro rodiče a pedagogy na téma „Jak rozvíjet motorické a řečové dovednosti dětí“. Zúčastnění se s nadšením zapojili pod vedením zkušených lektorek Mgr. Kovářové a Mgr. Klusákové do intenzivního tréninku grafomotorických dovedností. Dbali nejen na správné držení těla, natočení listu,ale i vizuomotorickou správnost a koordinaci, držení kresebného náčiní a uvolnění během grafické práce.

Tato netradiční akce proběhla s překvapivým zaujetím všech zúčastněných.