Josef Klíma - „Zločin kolem nás”

V ,pátek 13.3. 2015 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky spojené s besedou o kriminalitě mládeže, která vychází ze skutečných případů. Josef Klíma, novinář, spisovatel a reportér, se s dětmi podělil o zkušenosti. Pořad byl speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se studenti mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat a chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).

Beseda se žákům líbila, pan Klíma je svým vyprávěním zaujal a určitě nasměroval k zodpovědnému přístupu k jejich životu do budoucna.

Mgr. Marie Švancarová, Mgr. Leona Koledová