Exkurze ve stolárně

V  souvislosti s narůstající nezaměstnaností stále častěji  slýcháme o potřebě oživení „starého  českého  řemesla“ na trhu práce. Některé školy začínají obnovovat  učební obory a do provozu škol jsou zařazovány technické projekty, které by vedly děti k dovednosti  užívat   jednoduché nástroje  a nářadí  při  práci se dřevem, textiliemi a kovem. S projekty se ve školách začíná od nejútlejšího věku.  Mateřská škola v  Benešově je jedním z pilotních zařízení, která se podílí na  projektu „Technické školky“.  Děti předškolního věku se   v rámci  různých aktivit učí používat skutečné nástroje a pomůcky jako např. pilku, šroubovák a klíč. Při realizaci projektu jsou nápomocni i rodinní příslušníci. Oslovili jsme několik místních řemeslníků, kteří nám ochotně poskytli materiál i odborné rady.

Pan  Pavel  Koudelka nám  umožnil nahlédnout do jeho stolařské dílny. Na exkurzi do stolárny  jsme se  vypravili nejprve   s dětmi předškolního věku, poté  se žáky   8. a 9. ročníku. Pan Koudelka nám popovídal o vybavení  dílny, ukázal nám práci se dřevem, možnosti  jeho  opracování  a na názorných ukázkách nás  učil rozeznávat  druhy dřeva, jeho vlastnosti a využití. Svými dovednostmi a vztahem k práci se dřevem nás přesvědčil o tom, že „staré české řemeslo“ si opravdu zaslouží, aby bylo obnoveno. 

Mgr. Marie Švancarová

Projekt "Technická školka"

Exkurze ve stolárně