Beseda „Šikana, kriminalita, drogy, obrana a prevence“

            Další z řady programů prevence rizikového chování dětí zařazených do našeho vzdělávacího programu byla účast na besedě „Šikana, kriminalita, drogy, obrana a prevence“ v Boskovicích.

            Děti byly v rámci besedy seznámeny s kriminogenní situací v ČR. Zazněla témata jako kriminalita mládeže, trestná činnost dětí a mládeže, trestná činnost páchaná na dětech, organizovaný zločin a drogy z pohledu Národní protidrogové centrály. Dále byly dětem vysvětleny pojmy xenofobie, rasismus a extremismus. Pozornost byla věnována především prevenci a obraně proti kriminalitě s praktickými radami pro jejich budoucí život.

 

Mgr. Marie Švancarová, Mgr. Leona Koledová