Beseda na téma „domácí násilí”

V rámci projektu „Chovejme se bezpečně“ jsme pro žáky 9. ročníku zorganizovali 6.12.2012  besedu na téma „domácí násilí“.

Besedu vedla zástupkyně ředitelky Charity Blansko, Mgr. Blanka Bendová. Vyprávěla diskrétní formou našim žákům, s čím se z hlediska tohoto tématu ve své praxi setkává. Uváděla i konkrétní možnosti řešení takových situací. Zhlédli jsme prezentaci, která prakticky vystihla základní body tohoto tématu.

Naši žáci měli možnost v rámci diskuse klást otázky, které je zajímají. Toto téma je velmi aktuální, a proto jsme rádi, že jsme mohli načerpat zajímavé informace od osoby, která se touto problematikou profesionálně zabývá.

Bc. Markéta Blahová