Absolventi 2015/2016

Žáci 9. ročníku se během celého školního roku připravovali na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a zamýšleli se nad výběrem vhodných středních škol a učebních oborů k následnému studiu.

Otázkám budoucí profesní dráhy  se  věnovali  s pracovnicí OPPP Blansko Mgr. Michaelou Raškovou v rámci programu „Profi orientace“. Součástí vyučování byla účast na burzách škol, dnech otevřených dveří a návštěva Úřadu práce v Boskovicích, kde Mgr. Marie Hoffmannová poskytla žákům  informace o tom,   které profese jsou v současné době na trhu práce žádané, které studijní  či učební obory jsou v pracovních pozicích potřebné  a pro které absolventy středních škol je  hledání práce nejtěžší.

V hodinách pracovních činností jsme se věnovali přípravě na životní situace, jako jsou  např.  výběrová řízení, přijímací pohovory, vyplňování tiskopisů, sestavení životopisu, a  zabývali jsme se  také právem a povinnostmi jedinců v pracovním poměru.

Všichni žáci 9. ročníku byli na vybrané školy přijati v 1. kole přijímacího řízení.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v následném studiu!

            Přehled žáků 9. ročníku a  škol: :

Filip Karaman

SOŠ a SOU André Citroena

Elektrotechnik

PŘIJAT

SOŠ a SOU André Citroena

Obráběč kovů

PŘIJAT

Matěj Sedlák

SOŠ a SOU André Citroena

Elektrotechnik

PŘIJAT

SOŠ a SOU André Citroena

Obráběč kovů

PŘIJAT

Marie Hebelková

Střední škola Boskovice Hybešova

Kuchař-číšník

PŘIJATA

Střední zdravotnická škola Blansko

PŘIJATA

Adéla Konečná

Střední škola Boskovice Hybešova

Veterinářství

PŘIJATA

Střední zdravotnická škola Blansko

PŘIJATA

Lucie Konečná

Gymnázium Boskovice

PŘIJATA

Střední průmyslová škola stavební Brno

PŘIJATA

Denisa Korčáková

Gymnázium Boskovice

NEPŘIJATA

Gymnázium Rájec-Jestřebí

PŘIJATA

Michaela Kováčová

SSUD Brno

Design interiéru a textilu

PŘIJATA

SSUD Brno

Design interiéru

PŘIJATA

Anna Zemánková

Gymnázium Boskovice

PŘIJATA

Gymnázium Rájec-Jestřebí

PŘIJATA

Adam Dousoudil

Střední škola Boskovice Hybešova

Zahradník

PŘIJAT

Střední škola Boskovice Hybešova

Veterinářství

PŘIJAT

Václav Hýl

Střední škola gastronomická Blansko, Palubní stévard

PŘIJAT

Střední škola gastronomická Blansko, Cestovní ruch

PŘIJAT

            Pod vedením Michaely Kováčové nám děvčata 9. ročníku zanechala trvalou památku na výjezdové a studijní pobyty naší školy, kterých se zúčastnily a rády na ně vzpomínají. Děkujeme tedy za originální a krásnou výzdobu jazykové učebny. Při pohledu na monumenty na stěně si vždy vzpomeneme na skupinku „akčních“ a „šikovných“ děvčat, která nejednou skvěle reprezentovala naši školu.

Mgr. Marie Švancarová